BBS

Business Building Seminar (BBS) je poslovni seminar na kojem možete dobiti znanje te kvalitetne informacije koje vam mogu koristiti pri gradnji posla. Sljedeći BBS za područje Slovenije i Hrvatske biti će:

u nedjelju 25. 11. 2018. u Ljubljani u Festivalnoj dvorani u Ljubljani

Lokacija: Vilharjeva cesta 11, Ljubljana, Slovenija

Program BBS-a:
13:00 Otvorena vrata za predsusret LM 10+
13:30-14:30 Predsusret LM 10+
14:30 Otvorena vrata za glavnu priredbu
15:00-18:30 Glavna priredba

Glavni govornik:

Elisa & Leonardo Bessi, Utemeljitelja Smaragda iz Italije

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervirana sjedala za:

  • Novi LC, ELC+
  • Novi BBS 10+, 20+, 40+, …
  • Svi Srebrni ANP+