BBS

Business Building Seminar (BBS) je poslovni seminar na kojem možete dobiti znanje te kvalitetne informacije koje vam mogu koristiti pri gradnji posla. Sljedeći BBS za područje Slovenije i Hrvatske biti će:

u subotu 21. 7. 2018. u Ljubljani u Festivalnoj dvorani u Ljubljani

Lokacija: Vilharjeva cesta 11, Ljubljana, Slovenija

Program BBS-a:
14:30 Otvorena vrata za predsusret LM 10+
15:00-16:00 Predsusret LM 10+
16:00 Otvorena vrata za glavnu priredbu
16:30-20:00 Glavna priredba

Glavni govornik:

Gabriela Hogas, Diamant iz Romunije

 

Rezervirana sjedala za:

  • Novi Srebrni orel, Zlatni orel
  • Novi LC, ELC+
  • Novi BBS 10+, 20+, 40+, …
  • Svi Srebrni ANP+